Evropská komise Mladých diplomatů

O projektu

20. – 30. října 2022

Online

Evropská komise Mladých diplomatů plynule naváže na projekt Evropská rada Mladých diplomatů a poskytne tak vhled do reálného evropského legislativního procesu.

Evropští komisaři a komisařky Mladých diplomatů se budou detailně zabývat tematickými okruhy z Evropské rady Mladých diplomatů, v rámci kterých připraví a vypracují návrhy legislativních dokumentů.

Projekt bude probíhat výhradně online. Účastníci na základě jimi vybrané oblasti působnosti v Evropské komisi Mladých diplomatů obdrží cíle stanovené na Evropské radě Mladých diplomatů. Naše komisařky a komisaři budou následně připravovat návrhy legislativních dokumentů z oboru jejich zájmu. Po celou dobu konání projektu jim bude k dispozici podpora ze strany realizačního týmu. Návrhy dokumentů zároveň komisařky a komisaři mohou po dobu konání projektu připravovat dle jejich časových možností a svou práci průběžně konzultovat. 

Podílej se na celém evropském normotvorném procesu a nenech si ujít příležitost vyzkoušet si práci eurokomisařů!

Budeš to TY, budeš DIPLOMAT!

Praktické informace

Náklady na účast v projektu

Účast na studentském vzdělávacím projektu Evropská komise Mladých diplomatů je zcela zdarma.

Pro koho je projekt určený

Projekt je určený pro žáky základních škol a studenty středních škol z celé České republiky.

Časová náročnost projektu

Návrhy legislativních dokumentů připravuješ dle svých časových možností kdykoliv po dobu konání našeho projektu.

Výběr Tebou zastupované agendy

V rámci registračního formuláře si studenti vyberou preferované agendy, kterými by se na Evropské komisi nejraději zabývali. 

Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo přidělit delegátovi oblast mimo jeho preference. Pokusíme se však maximálně vyjít vstříc.

Jak probíhá projekt?

Projekt je realizován distančně formou elektronické komunikace v časech pro delegáta komfortních.

Jak se na Evropskou komisi připravit?

Doporučujeme nastudovat si především základní informace o politických postojích  Evropské unie, a to k jednotlivým bodům projednávané agendy. Každý delegát od nás zároveň s předstihem obdrží „Delegátova průvodce komisí“, ve kterém nalezne základní informace o Evropské unii. 

Je nutná znalost světových jazyků?

Jednacím jazykem Evropské komise Mladých diplomatů je čeština. 

Pořízení foto a video dokumentace projektu

Z projektu bude pořízena volně šiřitelná foto a video dokumentace projektu. Podmínkou účasti na projektu je tedy udělení souhlasu spolku Mladí diplomaté, z.s. s pořízením foto a video dokumentace vlastní osoby delegáta.

Kdo nese odpovědnost za účastníky projektu?

Mladí diplomaté, z.s. nenesou v průběhu konání projektu za účastníky žádnou právní zodpovědnost. Všichni účastníci nesou v průběhu účasti realizace na projektu odpovědnost sami za sebe. Veškeré způsobené hmotné i nehmotné škody tak budou včetně příslušenství vymáhány po viníkovi.

V případě porušení Podmínek účasti na projektu může být zároveň účastník z projektu vyloučen.