Podpořte nás

Projekty našeho spolku Mladí diplomaté, z.s. jsou financovány primárně z řádně získaných grantových a dotačních prostředků. Nezanedbatelnou část financování však tvoří také finanční a věcné dary poskytnuté ze strany partnerů a přátel Mladých diplomatů. 

Podporovatelé na základě výše jimi poskytnutého daru v kalendářním roce získají statut partnera nebo přítele Mladých diplomatů. Všem našim podporovatelům nabízíme za jejich laskavou podporu rozsáhlé marketingové protiplnění, pozvánku na naše projekty a daňově uznatelnou darovací smlouvu nebo potvrzení o daru.

Vaše laskavé jednorázové i pravidelné finanční dary zasílejte na účet vedený u Fio banka, a.s. s číslem: 2800936906/2010. Jako variabilní symbol prosím uvádějte číslo Vašeho mobilního telefonu.

Nezapomeňte se nám prosím indentifikovat na e-mail dary@mladidiplomate.com (stačí zaslat Vaše jméno a příjmení či název společnosti, datum narození či IČ, adresu trvalého bydliště nebo sídla Vaší společnosti, Váš telefonní kontakt uvedený jako variabilní symbol platby a v případě nastavení pravidelné platby četnost Vašich příspěvků). Obratem Vám zašleme darovací smlouvu či potvrzení o daru.

V případě ročního daru přesahujícího částku 10.000,- CZK Vám bude udělen statut partnera našeho spolku s možností umístění loga Vaší společnosti či Vašeho jména na všech edukačních a informačních materiálech spolku a na našich webových stránkách.

V případě Vašeho zájmu podpořit naše aktivity nefinančním plněním, prosím kontaktujte s návrhem Vaší laskavé podpory Předsedu spolku Jana Hronka na e-mailové adrese hronek@mladidiplomate.com.

Všem partnerům a přátelům Mladých diplomatů za jejich laskavou podporu uctivě děkujeme!