Evropské MiniParlamenty Mladých diplomatů 2019/2020

O projektu

2019 – 2020

14 škol

Od začátku školního roku 2019 zorganizoval a uskutečnil náš tým dohromady 14 jednodenních projektů, které proběhly na školách v celé republice. Program byl opravdu nabytý. 

Projekt začínal představením spolku Mladí diplomaté a našich ostatních projektů, poté jsme se přesunuli k aktivitě s názvem názorová škála. Studenti dostávali otázky k zamyšlení, na které mohli odpovědět jen ano nebo ne. Ano se nacházelo na jedné straně místnosti a ne na druhé. Poté žáci zdůvodňovali svá tvrzení. Otázky zazněly kupříkladu na téma přjietí eura nebo možnosti ovlivnit EU. Následovala pantomima. Účastníci měli za úkol se kreativně zamyslet a představit, jak by vypadala Evropa bez Evropské unie, a to vše bez pomoci hlasu. Po krátké přestávce přišla na řadu přednáška o EU jako instituci. Při ní se žáci dozvěděli nebo si alespoň oprášili faktické informace o EU a principy fungování jejích různých orgánů včetně několika zajímavostí. 

Po přednášce přišlo rychlé shrnutí jednacího řádu a začala 2 hodiny dlouhá simulace zasedání Evropského parlamentu. Před akcí si vždy studenti pomocí online dotazníků zvolili, o jaké agendě budou jednat. Následně jim bylo zasláno shrnutí důležitých informací týkajících se jimi zvolené agendy, aby byl každý v obraze a jednání bylo co nejrealističtější. Po skončení jednání přišla na řadu diskuze s osobou s rozhodovací pravomocí. Ve většině případů se jednalo o europoslance, ať už tehdejší nebo nynější. Našimi hosty byli například paní doktorka Olga Sehnalová, Jiří Pospíšil, Luděk Niedermayer nebo Pavel Telička. Pozvání přijal ale i poslanec PSPČR Jaroslav Bžoch. Při diskusi se mohli studenti doptat na cokoliv, co je zajímalo. 

Celý den byl poté zakončen vyhodnocením nejlepších delegátů, kteří za svou aktivitu dostali hodnotné ceny, a zhodnocením celého projektu. Cílem projektu bylo přiblížit dění v Evropské unii žákům středních škol, podnítit u nich zájem o evropskou politiku, ale hlavně celkově o každodenní dění kolem nás. 

Po  úspěšném dovršení řady MiniParlamentů v roce 2019 a 2020 se již připravujeme na další vlnu, která začne v roce 2021. 

Zaujal Vás program MiniParlamentu a chtěli byste, abychom přijeli i k Vám na školu? Neváhejte nám napsat!

Navštívené školy

Partneři