Evropský parlament Mladých diplomatů 2018

O projektu

17. – 21. prosince 2018

Plzeň

Čeští studenti dostali příležitost si k Vánocům nadělit opravdu něco speciálního. Něco mnohem lepšího, než jsou pletené ponožky. Něco, co by mohlo pozitivně změnit život nejenom jim, ale i více než půl miliardě lidí – Evropskou unii. Účastníci našeho pětidenního studentského vzdělávacího projektu „Evropský parlament Mladých diplomatů“, který se uskutečnil v Plzni 17. – 21. 12. 2018, měli možnost prodiskutovat soudobé evropské otázky nejen mezi sebou, ale i se speciálními hosty a přispět svými nápady k jejich řešení. 

 V rámci našeho projektu se účastníci nejprve seznámili s ostatními delegáty díky aktivitám rozvíjejícím jejich soft-skills, jakými byly kupříkladu debaty, v nichž bylo nutné obhájit přidělený afirmativní či negativní postoj k předem dané aktuální otázce, dále to byla také pantomima o tom, jak by vypadala Evropa bez Evropské unie, či hra eliminace nebo šifrování. 

Zpočátku byly účastníkům rovněž vyloženy pro mnohé nové informace o fungování a významu Evropské unie. Navíc byli delegáti uvedeni do problematiky týkající se agendy, kterou posléze projednávali, v rámci prezentací od jednotlivých členů našeho realizačního týmů a díky námi připraveným materiálům. 

Posléze delegáti již usedli k jednacímu stolu Evropského parlamentu a sami na vlastní kůži pocítili, jaké to je bojovat za evropské a národní zájmy. Principy simulovaného zasedání si nejprve osvojili projednáním vášnivé a ožehavé agendy, která se týkala nejlepšího evropského jídla. K všeobecnému překvapení hlasování ukázalo, že většina delegátů holduje polským pirohům. Později byla projednána závažnější témata, mezi které patřila agrese Ruské federace, odbourávání vnitřních hranic EU a ekologie – konkrétně zelená města a znečištění vody. 

Program byl také proložen diskuzemi s vzácnými hosty, ve kterých se mohli delegáti zeptat na cokoliv, co je zajímalo, upřesnit si své teoretické poznatky a konfrontovat je s praxí.  Naše pozvání přijal Dr. Michal Horáček, kandidát na prezidenta ČR, generálmajor Karel Randák, bývalý ředitel Úřadu zahraničních styků a informací, JUDr. Jiří Pospíšil, poslanec Evropského parlamentu, a J.E. p. Leon MARC, velvyslanec Slovinské republiky. Tímto jim ještě jednou děkujeme za účast a otevřenost k podnětné diskuzi.

Hosté

Dr. Michal Horáček – kandidát na prezidenta ČR

generálmajor Karel Randák – bývalý ředitel Úřadu zahraničních styků a informací

JUDr. Jiří Pospíšil – poslanec Evropského parlamentu

J.E. p. Leon MARC – velvyslanec Slovinské republiky

Partneři