Evropská rada Mladých diplomatů

O projektu

17. – 19. října 2022

online

Evropská rada Mladých diplomatů bude první z řady projektů, které účastníkům inovativně představí posloupnost reálného evropského legislativního procesu.

Účastníci si vyzkouší na vlastní kůži, jak vypadá zasedání Evropské rady. Vžijí se tak do rolí hlav států či předsedkyní a předsedů vlád jednotlivých členských států a při simulovaném zasedání Evropské rady budou stanovovat základní cíle směřování jednání pro naše navazující projekty – Evropskou komisi Mladých diplomatů a Evropský parlament Mladých diplomatů.

Staň se součástí našeho studentského vzdělávacího projektu a vyzkoušej si, jaké to je sedět v křeslech představitelů Evropské rady. Budeš to TY, budeš DIPLOMAT!

 

Praktické informace

Náklady na účast v projektu

Účast na studentském vzdělávacím projektu Evropská rada Mladých diplomatů je zcela zdarma.

Občerstvení

Pro všechny studentské delegáty je zajištěno bohaté občerstvení a nealkoholické nápoje po celou dobu konání projektu.

Doprava

Všem účastníkům zdarma zajistíme zpáteční dopravu do místa konání našeho projektu. Dopravu z krajských a okresních měst Vám zajistíme a zašleme Vám elektronicky jízdní doklady. Případné náklady na dopravu do krajských a okresních měst Vám proplatíme osobně v rámci konání projektu oproti předloženému dokladu.

Výběr Tebou zastupovaného státu

V rámci registračního formuláře si studenti vyberou nejvíce preferované státy, které by na Evropské radě nejraději zastupovali. 

Pořadatel si zároveň vyhrazuje právo přidělit delegátovi stát mimo jeho preference. Pokusíme se však maximálně vyjít vstříc.

Co si vzít s sebou na summit?

Pro vyplnění interaktivních kvízů požádáme studenty o práci na jejich mobilních telefonech – vezměte si s sebou prosím mobilní telefony.

Veškeré edukační a informační materiály, blok či psací potřeby obdrží účastníci při zahájení našeho projektu.

S sebou si zároveň doporučujeme vzít notebook – v rámci projektu budete v týmech tvořit návrhy dokumentů, pro jejich budoucí úpravu doporučujeme jejich tvorbu právě na Vašich počítačích. 

Jak se na Evropskou radu připravit?

Doporučujeme nastudovat si především základní informace o politických postojích  zastupovaného státu. Každý delegát od nás zároveň s předstihem obdrží „Delegátova průvodce summitem“, ve kterém nalezne základní informace o Evropské unii. Doporučujeme se také dopředu seznámit s jednacím řádem Evropského summitu Mladých diplomatů, který bude nedílnou součástí průvodce.

Je nutná znalost světových jazyků?

Jednacím jazykem simulovaného zasedání Evropské rady i diskuzí s našimi vzácnými hosty je čeština. 

Pořízení foto a video dokumentace projektu

Z projektu bude pořízena volně šiřitelná foto a video dokumentace projektu. Podmínkou účasti na projektu je tedy udělení souhlasu spolku Mladí diplomaté, z.s. s pořízením foto a video dokumentace vlastní osoby delegáta.

Kdo nese odpovědnost za účastníky projektu?

Mladí diplomaté, z.s. nenesou v průběhu konání projektu za účastníky žádnou právní zodpovědnost. Všichni účastníci nesou v průběhu účasti realizace na projektu odpovědnost sami za sebe. Veškeré způsobené hmotné i nehmotné škody tak budou včetně příslušenství vymáhány po viníkovi.

V případě porušení Podmínek účasti na projektu může být zároveň účastník z projektu vyloučen.