Návštěva Velvyslanectví Dánského království v České republice

O projektu

3. května 2019

Praha

Třetího května 2019 jsme se s několika dalšími mladými lidmi se zájmem o diplomacii sešli na dánské ambasádě, čili Velvyslanectví Dánského království v České republice, kde jsme se setkali s Michaelem Bennettem Jensenem, zástupcem velvyslance a ministerským radou, a Alexanderem Lucasem Henriksenem, stážistou na politickém oddělení. Diskutovali jsme především o roli Dánska v Evropské unii, dánské politice, česko-dánských vztazích a samozřejmě také o dánském konceptu hygge. Tímto moc děkujeme dánské ambasádě v Praze za vřelé přijetí a otevřenost k mladým lidem.

Partneři