Návštěva Pražského hradu 2016

O projektu

8. prosince 2016

Praha

Vybraní studenti z celé České republiky měli s naším spolkem jedinečnou příležitost soukromě se setkat s ředitelem Odboru zahraničního Kanceláře prezidenta republiky přímo v překrásných a veřejnosti běžně nepřístupných prostorech Pražského hradu.

Společná diskuze se vedla na nejrůznější témata mezinárodní politiky, a to i včetně cílů pana ředitele v jeho nové funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky ve Spojených státech amerických. Vyslechli jsme se také mnoho zajímavých informací o historii českého královského a prezidentského sídla – Pražského hradu. Nejvíce nás ale zaujaly zákulisní „perličky“ z nejrůznějších protokolárních aktů Kanceláře prezidenta republiky, které pan ředitel dokáže velmi barvitě líčit. Dozvěděli jsme se například, jaký údiv sklidil jeden z originálů běžně používaného perského koberce u delegace z Blízkého východu, jehož pouhá kopie, která se nachází právě v domovské zemi delegace, je považována za jedno z největších kulturních dědictví, či jak ochranka pana prezidenta Václava Havla nechtěla na akt předání pověřovacích listin vpustit velvyslance afrického státu, který dorazil oblečen v národním kroji zahrnujícím i dlouhý dřevěný oštěp.

Partneři