Plzeňská akademie Mladých diplomatů 2016

O projektu

28. – 30. listopadu 2016

Plzeň

Plzeňská akademie Mladých diplomatů je projekt zaměřený na netradiční vzdělávání studentů středních a vysokých škol z celé České republiky. Prostřednictvím modelu Organizace spojených národů (OSN) si dává za cíl co nejrealističtější simulací zvýšit povědomí o OSN mezi studenty i širší veřejností. Během simulace jednání orgánů OSN se účastníci seznámí s aktuálním mezinárodním děním a světovými problémy, poznají a porozumí blíže politice a zahraničním vztahům jednotlivých států a na vlastní kůži zažijí, že problémy, které se řeší i na půdě reálného OSN, nejsou zdaleka tak černobílé, jak se může zdát.

Projekt Plzeňské akademie Mladých diplomatů pracuje i na tzv. soft skills studentů, tedy na jejich veřejném vystupování, znalostí etikety, schopnosti hledání konsenzu i kompromisu, práci v týmu, obhajování vlastního i cizího názoru, argumentaci, mluveném i psaném projevu či získávání informací a práci s nimi. Společně s možností setkat se s významnými osobnostmi z mnoha oblastí, podívat se na zajímavá místa či získat důležité kontakty tak dává projekt účastníkům základ pro budoucí kariérní život, a to i za hranicemi diplomacie.

Hosté

Jiří Pospíšil

 

Karel Randák

 

Hynek Kmoníček

 

Karel Schwarzenberg

 

Agenda

Maximální kapacita delegátů účastnících se simulování zasedání orgánů Organizace spojených národů v prvním ročníku studentského vzdělávacího projektu Plzeňské akademie Mladých diplomatů byla koncipována na 45 studentů středních a vysokých škol. Delegáti byli rozděleni do dvou orgánů OSN, které jsme zvolili především s přihlédnutím k rozmanitosti zaměření jednotlivých orgánů a k významu v samotné struktuře OSN.

Rada bezpečnosti

Rada bezpečnosti (RB) je zaměřena na účastníky, kteří se zajímají o mezinárodní bezpečnost a řešení válečných konfliktů. RB je jedním z hlavních orgánů OSN a jediným orgánem OSN, v jehož kompetencích je vydávat závazná rozhodnutí.

Projednávané body agendy:

  • Situace na Blízkém východě
  • Reforma Rady bezpečnosti

Ekonomická a sociální rada

Simulace Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC) je určena studentům, kteří se zajímají nejen o ekonomii, ale i o lidská práva a jejich vzájemné propojení. ECOSOC se řadí mezi hlavní orgány OSN.

Projednávané body agendy:

  • Minimalizace výkyvů cen ropy
  • Zabránění radikalizace mládeže

Videogalerie

„Budoucnost Evropské unie“

JUDr. Jiří Pospíšil
poslanec Evropského parlamentu

„Situace na Blízkém východě“

generálmajor Karel Randák

emeritní ředitel
Úřadu zahraničních styků a informací

„Diplomacie v dnešním světě“

PaedDr. Hynek Kmoníček

ředitel Odboru zahraničního
Kanceláře prezidenta republiky

„Slavnostní zakončení“

Karel Schwarzenberg

exministr zahraničních věcí

Partneři

Partneři