Plzeňská akademie Mladých diplomatů 2017

O projektu

20. – 24. listopadu 2017

Plzeň

Plzeňská akademie Mladých diplomatů 2017 (PAMD) je projekt zaměřený na netradiční vzdělávání studentů středních a vysokých škol z celé České republiky. Prostřednictvím modelu Evropské rady si dává za cíl co nejrealističtější simulací zvýšit povědomí o Evropské unii (EU) mezi studenty i širší veřejností, a to především co se její struktury, fungování, práce, a významu týká. Během simulace jednání Evropské rady se účastníci seznámí s aktuálním mezinárodním děním a světovými problémy, poznají a porozumí blíže politice a zahraničním vztahům jednotlivých členů EU a reálně tak sami budou schopni posoudit přínos projektu Evropské unie pro její členské státy.

Projekt PAMD pracuje i na tzv. soft skills studentů, tedy na jejich veřejném vystupování, znalosti etikety, schopnosti hledání konsenzu i kompromisu, práci v týmu, obhajování vlastního i cizího názoru či mluveném i psaném projevu. Společně s možností setkat se s významnými osobnostmi z mnoha oblastí a získat zajímavé kontakty tak projekt dává účastníkům základ pro budoucí kariérní život, a to i za hranicemi diplomacie.

Předpokládaný počet účastníků druhého ročníku projektu PAMD je 28 studentů reprezentujících všechny členské státy EU. Simulaci Evropské rady jsme si vybrali z orgánů Evropské unie především s přihlédnutím k jejímu významu v rámci celé Unie. Evropská rada je orgán EU, který vymezuje obecný politický směr a priority Evropské unie. Zasedají v ní hlavy států nebo předsedové vlád členských států. Nedílnou součástí PAMD je i veřejně přístupný doprovodný program. Součástí programu jsou zajímavé panelové diskuze s tvůrci evropské politiky, diplomaty, či experty na problematiku týkající se Evropské unie a členství České republiky v EU.

Agenda

  • Vystoupení Spojeného kráslovství z Evropské unie
  • Migrační krize a hrozba radikálního islamismu v Evropě
  • Odbourání všech bariér mezi členskými státy Evropské unie
  • Ukrajinsko – Donbaská krize

Hosté

  • JUDr. Jiří Pospíšil | Evropská unie a její budoucnost
  • Ing. et Ing. Miloš Nový | Přínosy a náklady společné měny euro
  • Karel Schwarzenberg | Demokracie v dnešním světě
  • generálmajor Karel Randák | Migrační krize a radikální islamismus v Evropě
  • generálmajor Karel Randák | Korupce a jak jí čelit
  • Milan Vyskočil | Práce v Evropském parlamentu

Partneři

Partneři