Evropské MiniParlamenty Mladých diplomatů

O projektu

září – prosinec 2022

základní a střední školy v ČR

Od září do konce kalendářního roku 2022 zorganizoval a uskutečnil náš tým dohromady 13 jednodenních projektů Evropský MiniParlament Mladých diplomatů na středních školách po celé České republice. Cílem těchto projektů bylo přitažlivou a hravou formou představit studentům Evropskou unii a evropské hodnoty, simulovat společně zasedání Evropského parlamentu, nebo jim umožnit vést diskuzi s osobami s rozhoddovací pravomocí. 

Každý projektový den začínal představením spolku Mladí diplomaté a partnerů projektu. Poté účastníci v interaktivních hrách vyjadřovali své názory na otázky související s Evropskou unií, například se řadili na názorové škále a své názory zdůvodňovali. Otázky zazněly například na téma přjietí eura nebo možnosti ovlivnit dění v Evropské unii, ale i ve svém regionu. Následovala hra pantomima, při které účastníci sehráli krátké pantomimické vystoupení, ve kterém vyjadřovali, jak by podle nich vypadala Evropa bez Evropské unie. Nejčastěji účastníci znázorňovali válku, nedostatek komunikace mezi státy, vykořisťování ekonomicky slabších států, nebo celní hranice a problémy s distribucí zboží. Po krátké přestávce přišla na řadu přednáška o Evropské unii a jejích orgánech. Při ní se účastníci dozvěděli nebo si alespoň oprášili faktické informace o Unii a principy fungování jejích různých orgánů včetně několika zajímavostí. 

Po přednášce byl studentům představen jednací řád simulovaného zasedání Evropského parlamentu a následně se uskutečnila 2 hodiny dlouhá simulace. Před konáním projektového dne si vždy účastníci pomocí online dotazníků zvolili, o jaké agendě budou jednat. Následně jim bylo zasláno shrnutí důležitých informací týkajících se jimi zvolené agendy, aby byl každý v obraze a jednání bylo co nejrealističtější. Nejčastěji jsme jednali na téma ochrany životního prostředí, nebo genderovou problematiku. Po skončení jednání přišla na řadu diskuze s osobou s rozhodovací pravomocí. Při diskusi se účastníci mohli ptát na cokoliv, co je zajímalo. Celý den byl poté zakončen vyhodnocením nejlepších delegátů, kteří za svou aktivitu dostali drobné ceny, a zhodnocením celého projektového dne. 

Zaujal Vás program MiniParlamentu a chtěli byste, abychom přijeli i k Vám na školu? Neváhejte nám napsat!

Budeš to TY, budeš DIPLOMAT!

Za laskavou podporu projektu děkujeme programu Erasmus+ a všem našim hostům.

 

Hosté

Markéta Gregorová – poslankyně Evropského parlamentu

Veronika Vrecionová – poslankyně Evropského parlamentu

Mikuláš Peksa – poslanec Evropského parlamentu

Tomáš Zdechovský – poslanec Evropského parlamentu

Václav Láska – senátor Parlamentu České republiky

Jaroslav Bžoch – poslanec Parlamentu České republiky

Martin Exner – poslanec Parlamentu České republiky

Navštívené školy

Partneři